Vì Trái Tim Yêu

Tháng Chín 8, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Image

Vì Trái Tim Yêu

http://etetet.net/mbuttons/audioplay.swf?file=http://www.etetet.net/upload/ngocthe/NT_MUSIC/MY_MUSIC/MUSIC_Sept_2011/VI%20trai%20Tim%20Yeu%20NT.mp3&auto=no&sendstop=yes&repeat=1&buttondir=http://etetet.net/mbuttons/negative_small&bgcolor=0xffffff&mode=playpause

Đừng sầu Mây ơi !
Đừng sầu Gió ơi !
bóng mây bay bay
Cơn Gió say say

vì nắng ban mai
vì ngày thắm tươi
vì sông còn chảy
vì biển còn đầy

Đừng buồn Mây trôi
Đừng hờn Gió lây
niềm tin dịu vợi
tình người đầyvơi

Vì trái tim yêu
vì còn nhớ thương
vì đời chờ đợi
vì tình vấn vương

Ngọc Thể
September 07 2011


Advertisements

Vì Một Bóng Hình

Tháng Chín 7, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đừng sầu Mây ơi !
Đừng sầu Gió ơi !
bóng mây bay bay
Cơn Gió say say
vì nắng ban  mai
vì ngày thắm tươi
vì sông còn chảy
vì biển còn đầy
Đừng hờn Mây trôi
Đừng buồn Gió lây
niềm tin dịu vợi
tình người không vơi
Vì trái tim yêu
vì còn nhớ thương
vì đời chờ đợi
vì một bóng hình
Ngọc Thể
Sept. 7  2011

Trong Lắng Đọng

Tháng Chín 6, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Image

t r o n g . l ắ n g . đ ọ n g

Từ một phía hư không
từng sát – na nhớ lại
ta thấy ta hình, bóng
vác một đời mênh mông

Tựa như dòng sông nhỏ
khao khát nhớ mưa nguồn
núi mây xa ngàn dậm
lững thững sầu trăng suông

Từ một đêm hoang vu
ta nhìn lại chính mình
trong lắng đọng, buông hết
chữ tình nằm lặng thinh

 

________________________________________________________________
n g ọ c t h ể
Sept 5 2011

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Chín, 2011 at Ngọc Thể.