Tìm Thu

Tháng Mười Một 3, 2008 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

photo: Ngọc Thể
Cuối tháng 10, 2008
Trên đường đến thác Snoquamie, WA

Advertisements

Thu Dẫn Lối Em Đi

Tháng Mười Một 3, 2008 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

photo: Ngọc Thể
tháng 11, 2008
công viên Twin Ponds

Thu Vắng

Tháng Mười Một 3, 2008 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

photo: Ngọc Thể
tháng 11, 2008
công viên Twin Ponds

Where Am I?

You are currently browsing the Nhiếp Ảnh category at Ngọc Thể.